Varukorg

Hållbarhet på Panduro

Vision: "Att skapa en fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer."

Läs senaste rapporten här

På Panduro brinner vi för kreativitet. Det vill vi föra vidare till kommande generationer och därför ser vi vårt ansvar i att skapa en hållbar framtid. För att det ska bli verklighet behöver vi säkra hållbarhet i alla led. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete som bland annat rör utmaningar inom klimat, materialanvändning och mänskliga rättigheter.

Vårt hållbarhetsarbete

För att konkretisera våra hållbarhetsrisker och möjligheter har vi med hjälp av FN:s globala hållbarhetsmål genomfört en väsentlighetsanalys. Utifrån den analysen har vi utformat en intern hållbarhetsstrategi. Denna ska under de kommande åren användas som en riktlinje för hur vi på Panduro gemensamt ska arbeta med hållbarhet för att nå vår vision om en fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer.

Om du har frågor, tips eller idéer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vårt ansvar

Allt vi gör på Panduro bygger på glädjen du känner när du skapar något med dina händer. Vi fokuserar på att tillsammans utveckla och marknadsföra produkter som är kreativa, inspirerande och säkra för våra kunder. Vi vill att våra produkter ska ge skaparglädje som leder till att förlänga andra produkters livslängd och öka återanvändning av material.

Läs mer om vårt ansvar »

Hållbart sortiment

En viktig grundpelare i vårt arbete med att erbjuda ett hållbart sortiment är produktsäkerhet. Alla Panduros produkter kontrolleras noga. Produktsäkerhet innebär mycket arbete med granskning av dokumentation och produktinnehåll. Med vårt breda sortiment har vi på Panduro möjlighet att göra skillnad genom att göra medvetna material- och produktval som överensstämmer med våra värderingar.

Läs mer om hållbart sortiment »

Samarbeten

Vi på Panduro vill vara med och bidra till en trygg, fantasifull och kreativ framtid för kommande generationer. Det gör vi bland annat genom olika samarbeten som stöttar och stärker barns säkerhet, utveckling och kreativitet.

Läs mer här »

Hållbarhetsrapporter

Här kan du läsa och ladda ner våra hållbarhetsrapporter.

Trustpilot