Avrivningspalett, ett palettblock med specialbehandlat papper, lämpligt för akryl, olja och vattenfärg, 30x26 cm, ytvikt 60 g. 30 ark.